AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Жінки Та Чоловіки (ukrainian)

Essay by   •  December 18, 2011  •  Essay  •  461 Words (2 Pages)  •  1,423 Views

Essay Preview: Жінки Та Чоловіки (ukrainian)

Report this essay
Page 1 of 2

Сьогодні вже нікого не здивують такі поняття як мачуха, жорстока матір, сурогатна матір, прийомна дитина або ж дитина з пробірки чи навіть клонована дитина. До того ж існують ще й дуже зайняті жінки, які намагаються знайти заміну традиційним сімейним стосункам. Однією з таких жінок є Едвіна Ранк-Лебе, сучасна сильна жінка, що має занадто мало часу для того, щоб опікуватися сім'єю. Вона працює консультантом фірм з питань корпоративного управління і заради кар'єрного зростання без зайвих вагань їй довелося відмовитися від серйозних стосунків, змінити місце проживання та стиль одягу. З першого ж погляду можна сказати, що вона кар'єристка - розумна, компетентна, здатна до компромісів й, інколи, навіть войовнича жінка. У неї за плечима запекла боротьба за професійне зростання. Едвіна Ранк-Лебе визнає не соромлячись, що залежить від свого тамагочі, іграшки, що слугує віртуальним партнером, на дисплеї якої рухається такий собі чоловічок. Його потрібно годувати, пестити, з ними можна вийти в світ (на прогулянку), проте для нього не потрібно готувати або ж прасувати. Його легко використовувати та доглядати і він задовольняє потребу піклуватися про когось та ніжному ставленні. Якщо він почне скиглити або ж занадто діятиме їй на нерви, то вона у будь-який час може його вимкнути. Переваги важко не помітити (лежать прямо як на долоні). Суперечки щодо прибирання або ж організації дозвілля вже в минулому. Дозовану ніжність (ніжність невеликими порціями) набагато простіше внести до свого щоденнику.

Інколи жінки пасують, лестять керівникам чоловічої статі заради кар'єри, або ж і взагалі вступають у інтимні стосунки із шефом

...

...

Download as:   txt (5.6 Kb)   pdf (59.7 Kb)   docx (10.5 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2011, 12). Жінки Та Чоловіки (ukrainian). AllBestEssays.com. Retrieved 12, 2011, from https://www.allbestessays.com/essay/Жнки-Та-Чоловки-ukrainian/16626.html

"Жінки Та Чоловіки (ukrainian)" AllBestEssays.com. 12 2011. 2011. 12 2011 <https://www.allbestessays.com/essay/Жнки-Та-Чоловки-ukrainian/16626.html>.

"Жінки Та Чоловіки (ukrainian)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 12 2011. Web. 12 2011. <https://www.allbestessays.com/essay/Жнки-Та-Чоловки-ukrainian/16626.html>.

"Жінки Та Чоловіки (ukrainian)." AllBestEssays.com. 12, 2011. Accessed 12, 2011. https://www.allbestessays.com/essay/Жнки-Та-Чоловки-ukrainian/16626.html.