AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Kassenbouw in Westland

Essay by   •  January 25, 2012  •  Essay  •  936 Words (4 Pages)  •  1,495 Views

Essay Preview: Kassenbouw in Westland

Report this essay
Page 1 of 4

(1)

Home

Het verven van kasverwarmingsbuizen... Wij noemen het zelf liever 'the finishing touch' van elke kasverwarmingsinstallatie.

Wist u dat:

* Goed geverfde buizen zorgen voor een betere warmteafgifte en hogere lichtopbrengst? De temperatuur in de kas is veel beter te regelen!

* Wij verven met een product dat uw verwarmingsbuizen jarenlang beschermd tegen roest en oxidatie?

* Het verven van buizen (een eenvoudige, maar vooral goedkope en snelle aanpassing) al snel tot zo'n 10 procent vermindering in het gasverbruik kan leiden?

(2)

Wie zijn wij?

Agro Active is een bedrijf met een jarenlange ervaring in het verven van kasverwarmingsbuizen op de nationale en internationale markt.

Ons product megadeck, mede door onszelf ontwikkeld en zeer hoogwaardig van kwaliteit, is geschikt voor nieuwe kasverwarmingsinstallaties als ook voor onderhoudswerkzaamheden. De verf heeft een uitstekende beschermingslaag met een hoge dekking en kan het wisselende vochtige klimaat in de kas met gemak aan.

Waarom moet u voor ons kiezen?

Agro Active levert kwaliteit, is snel en betrouwbaar, heeft goede concurrerende prijzen, maar vooral: afspraak is afspraak!

Ons bedrijf voldoet aan alle regels en voorwaarden en heeft eigen personeel in dienst. Wij doen u geen valse beloften, maar reële. Wel zo duidelijk, toch? Wij denken graag met u mee met het zoeken naar de beste oplossing op welk tijdstip binnen het traject dit ook is. Agro Active staat achter zijn product!

(3)

Wat doen wij?

Een nieuwe/aangepaste kasverwarmingsinstallatie?

(uitklappen)

Laat het Agro Active weten. Met de technische gegevens van de installatie maken wij een goede concurrerende offerte.

Voor het bereiken van het meest optimale resultaat adviseert Agro Active de buizen altijd eerst te schuren, te ontvetten en te fosfateren, alvorens de eerste laag menie aan te brengen. Dit proces vindt plaats in de fabriek van onze partner Gaemers BV in Rotterdam. Het voordeel van deze werkwijze is dat er een extra stap in het proces wordt gedaan, die op locatie niet gedaan kan worden, namelijk het fosfateren. Dit is een chemische voorbehandeling van de buis, die ervoor zorgt dat de verf nog beter hecht.

De tweede laag moet altijd gedaan worden, nadat de laswerkzaamheden op uw locatie afgerond zijn. ///

Heeft uw installatie onderhoud nodig?

(uitklappen)

Roestige buizen geven tot 10 procent minder warmte af dan (wit) geverfde buizen. Buizen die onder roltafelsystemen liggen, worden wel eens overgeslagen, want 'ze hoeven toch geen licht te reflecteren'. Daardoor raken ze nog meer verroest en dan daalt de warmteafgifte en is de temperatuur moeilijker te regelen.

Bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden zal een deskundige van Agro Active eerst uw verwarmingsinstallatie nalopen om te controleren waar ten onrechte warmte wordt afgegeven, alvorens u te informeren over de mogelijke kosten.

Bij onderhoudswerkzaamheden volstaat het schuren en ontvetten van de buizen bij u op locatie en meestal is het aanbrengen van één verflaag voldoende.///

Ook voor het onderhouden van uw goten kunt u bij ons terecht !

Hoeveel kost het?

Een vaste prijs kunnen wij u niet geven, helaas. Elke situatie, installatie en omstandigheid is weer anders. Wij leveren maatwerk. Onze deskundige komt graag bij u langs om uw vragen en wensen in kaart te brengen en hier een goede en prijsconcurrerende offerte voor te maken. Binnen vijf werkdagen

...

...

Download as:   txt (6.2 Kb)   pdf (96 Kb)   docx (11.9 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on AllBestEssays.com