AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

The Life of Wim Holst

Essay by   •  April 10, 2012  •  Essay  •  305 Words (2 Pages)  •  1,608 Views

Essay Preview: The Life of Wim Holst

Report this essay
Page 1 of 2

Een DSP systeem is ingedeeld in 3 fases zodat het analoge singaal te bewerken valt:

1 veranderd het analoge signaal(wavevorm) in numerieke samples.

2.Bewerkt de numerieke gegevens, (door het toepassen van een filter, of dergelijke bewerking)

3.Maakt een analoog signaal opgebouwd van de numerieke samples.

De exploitatie van een DSP-systeem is zeer zuiver wiskundig, en word niet

geplaagd met de volgende analoge problemen:

* Component drift. veroudering. en tolerantie, die calibratie en aanpassingen vereisen.

* Maat, macht, en de temperatuur beperkingen van componenten.

* niet-ideale apparaat kenmerken die variƫren tussen de vervaardigde producten.

De algemene signaalprocessor structuur is ontworpen om te komen tot een ongelooflijke

rekenwerk prestaties. Deze prestatie is bereikt door toepassing van een Harvard

bus-architectuur, met inbegrip van gespecialiseerde hardware, en door de uitvoering van een ongewone zet van instructies.

De geprogrammeerde aanpak. Digitale signaalprocessoren voeren geprogrammeerde instructies uit. De verwerkings snelheid van deze systemen zijn afhankelijk van de structuur van de processor en de snelheid die het kan halen en uit voeren.

Geprogrammeerd systemen zijn zeer flexibel omdat we de operatie kunnen veranderen

van het systeem op elk moment door het laden van een nieuw programma. Onderhouden, upgraden, of zelfs volledig het veranderen van de werking van een geprogrammeerd systeem duurt slechts enkele honderdste seconden.

Een DSP is aantrekkelijk omdat deze technologie het mogelijk maakt real-time te werken.

De accumulator is een belangrijk component van elke CPU. Om problemen te vermijden, is het belangrijk voor de signaal processor om het volgende te ondersteunen:

* Dual accmulators

* Extra accumulator bits

* Overflow detect

* Overflow saturation

Een dual accumulator structuur vereenvoudigt de berekeningen die betrekking hebben op de complexe numbers.

De echte en denkbeeldige onderdelen moet

Door digitaal waardes op te slaan krijg je een nauwkeurig heid.

DSP

Accumelator

Verschil

...

...

Download as:   txt (2.3 Kb)   pdf (54.9 Kb)   docx (9.7 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com