AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Ernest Hemingway - a Farewell to Arms

Essay by   •  September 28, 2012  •  Essay  •  727 Words (3 Pages)  •  1,139 Views

Essay Preview: Ernest Hemingway - a Farewell to Arms

Report this essay
Page 1 of 3

Titel: A Farewell to Arms

Forfatter: Ernest Hemingway

Udgivelsesår: 1929

Dansk oversættelse af : Ole Restrup

Titel: Farvel til våbnene

Sideantal: 276

Udgivelsesår: 1969

Forlag: J. H. Schultz

Romanen ' A Farewell to Arms' handler om livet ved fronten under 1. verdenskrig. Man følger begivenhedernes kampe og livet under krigen via ambulanceofficeren Frederic Henrys øjne. Han bliver også kaldt for Signor Tenente. Henry tjener, som frivillig, under den italienske hær og er derfor den eneste Amerikaner i sin deling. Frederic møder den unge skotske sygeplejerske Catherine Barkley igennem sin nære ven og værelseskammerat Dr. Rinaldi på et hospital nær fronton, hvor han er udstationeret. De forelsker sig hurtigt i hinanden og derfor er adskillelsen, som krigen medbringer, meget vanskelig og barsk for dem begge. Kærligheden derimod er meget problemfri og rutinepræget. Da Frederic bliver lettere såret, flyttes han til et Amerikansk hospital i Milano og Catherine bliver tilfældigvis også flyttet dertil som sygeplejerske. Under sin rekonvalescens formår Henry at gøre Catherine gravid, og han bliver atter nødt til at forlade hende og det ufødte barn, da han skal tilbage til fronten igen. Da en strategisk militæraktion mislykkedes, skal alle de italienske tropper nedtrappes og flyttes. Dette medfører, at alle mistænkelige soldater med høj rank skal skydes, især udenlandske, da de kan være tyskere i forklædning. Frederic når at flygte og med Catherine ved sin side, flygter de med en robåd til Schweiz. Her lever de i ro og mag i et par måneder indtil Catherines fødsel. Det er under fødslen alt ting går galt, og både babyen og Catherine overlever ikke.

Frederic Henry er en ung amerikaner med et ønske om at kæmpe for 'de gode' imod 'de onde'. Han er frivillig under det italienske militær. Han formår at lære Italiensk og er derfor meget 'vigtig' i kommunikationen mellem Italien og Amerika. Han lever et typisk soldaterliv der inkluderer masser af drikkeri og regelmæssige bordelbesøg. Da han møder Catherine ændres hans syn på både kvinder og livet. De oplever kærlighedens intensitet og sødme, og igen dens udfordringer under de lange adskillelser. Catherine er hans livs kærlighed og det er tankerne om hende, der holder ham i gang ved fronten.

Catherine er til gengæld en meget speciel ung kvinde. Hun erklærer sin kærlighed til Frederic flere gange, og hun bliver ved med at spørge ham om, han virkelig elsker hende. Hendes førsteprioritet er at få Frederic til at føle sig tilpas hele tiden. Frederic

...

...

Download as:   txt (4.4 Kb)   pdf (72.9 Kb)   docx (10.6 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2012, 09). Ernest Hemingway - a Farewell to Arms. AllBestEssays.com. Retrieved 09, 2012, from https://www.allbestessays.com/essay/Ernest-Hemingway-a-Farewell-to-Arms/33277.html

"Ernest Hemingway - a Farewell to Arms" AllBestEssays.com. 09 2012. 2012. 09 2012 <https://www.allbestessays.com/essay/Ernest-Hemingway-a-Farewell-to-Arms/33277.html>.

"Ernest Hemingway - a Farewell to Arms." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 09 2012. Web. 09 2012. <https://www.allbestessays.com/essay/Ernest-Hemingway-a-Farewell-to-Arms/33277.html>.

"Ernest Hemingway - a Farewell to Arms." AllBestEssays.com. 09, 2012. Accessed 09, 2012. https://www.allbestessays.com/essay/Ernest-Hemingway-a-Farewell-to-Arms/33277.html.