AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Nasa Bintana Si Rosenda Habang Naghuhukay Si Miguelito

Essay by   •  September 26, 2011  •  Essay  •  797 Words (4 Pages)  •  1,717 Views

Essay Preview: Nasa Bintana Si Rosenda Habang Naghuhukay Si Miguelito

Report this essay
Page 1 of 4

Scene 4

Nasa bintana si Rosenda habang naghuhukay si Miguelito

Atang : binata ba ka mo? At batang-bata ang kinuha mong hardinero?

R: Kawawa naman si Felicia, mama eh! Sa tingin ko pagwala syang nakatulong dito sa bahay ay baka layasan tayo nun.

Atang: Ahhh! Tonta!! Eh anu naming itsura ng lalaki? (habang sinusuklayan si Atang)

R: hindi ko tinitignan sa mukha mama

At: Bime! Nariyan na yan! Pero sa bodega mo patulugin

R: sya nga pala mama, isasama ba natin sa ating pagrorosario?

At: Hindi!! Wag na!! Si Roberto lamang ang maaring pumasok sa kartong ito

(sisigaw si Felicia)

F: Ayyy!!! Senora!! Ahas! Ahas! Ay naku! naku!! Dyos ko magingat ka Miguelito! Sus! Maryosep! Ay!! Naku ya na!

( Makukuha ang ahas ni Miguelito at itataas kay Rosenda at Felicia

M: Ito hoh!! Tititigan ni Rosenda ang ahas na hawak ni Miguelito!!

(Rosenda nakahiga, babangon, haharap sa salamin. Pupunta sa cabinet, hahaphusin ang gown, titigan ang mukha at katawan nia.)

Bumabagyo, Si Felicia nagpunta sa bodega at kakausapin si Miguelito

F: Miguelito! Miguelito! Miguelito!

M: Oh!

F: asan ka ba!?

M: nandito ho ako!

F: ano bang ginagawa mo rian!?

M: Meron po akong inaayos dito

F: Aalis ako

M: san ho kayo pupunta

F: Pinapapunta ako ni senorita Rosenda sa bahay ng doctor ; namatay pala kaninang hapon e. Naku, hindi ko alam ang gagain ni senyora kapag na laman niya e. Alam mo ang senyora at ang dok ay parang magkapatid, mula nang , mabalo ang senyor, e tanging si dok lamang ang nakakausap niya. Hindi nga malaman ng Senyora Rosenda kung pano niya sasabihin un sa kanyang mama e, mabuti na lang at nahihimbing pa ang matanda e

M: Ay! Sandal ho, samahan ko na kayo

F: Wag Na! pagbibilinan nalang kita Miguelito. Wag na wag kang aalis ngayong gabi huh. Kailangan ng kasama ang ating mga amo at tiyah na umagahin ako nito. Oh sya't lalakad na ako baka maabutan akong ulan huh. Ikaw na bahala jan huh.

M: Oho! Oho! Ako na bahala dito.

Lalabs si Felisa, Miguelito may ginagawa sa bogdega

Papasok si Rosenda at mapapansin din ni Miguelito

Rosenda may hinahanap makikita ni Miguelito

M: Senyorita

R: nabasag ang plonera ko e, dito ko tinatago ng mga plonera

M: teka ako na ho

Miguelito tinulungan si Rosenda

R: Heto na

Magtitigan sila

Magbabangaan at malalaglag ang vase at magtitigan

Dadamputin ang vase nilang dalawa

Hahalikan ni Rosenda sa mukha si Miguelito papunta sa bibig at hahaplusin ang buong mukha.

Hahalikan ni Miguelito ang kamay ni Rosenda.

Silhouette (romance)

Tulala si Rosenda, Papasok si Atang

AT: Rosenda! Rosenda!

(Patakbo)

AT: Mga walang hiya!!

Tatakbo si Rosenda at Miguelito

...

...

Download as:   txt (5 Kb)   pdf (79.4 Kb)   docx (11.4 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on AllBestEssays.com