AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Paff-Puff Company Case (greece)

Essay by   •  December 19, 2011  •  Essay  •  902 Words (4 Pages)  •  1,523 Views

Essay Preview: Paff-Puff Company Case (greece)

Report this essay
Page 1 of 4

Περιγραφή του προβλήματος

Η μεσιτική εταιρεία «Paff-Puff Company», που δραστηριοποιείται στον χώρο πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, θέλει να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων για την διαχείριση των ακινήτων που εμπορεύεται. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με στελέχη της εταιρείας προέκυψε η παρακάτω περιγραφή (προδιαγραφές) του μικρόκοσμου της εταιρείας «Paff-Puff Company»:

Η εταιρεία «Paff-Puff Company» αναλαμβάνει την ενοικίαση και πώληση ακινήτων για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους σε διάφορους υποψήφιους πελάτες (αγοραστές ή ενοικιαστές). Ειδικότερα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να ενοικιάσουν ή να πουλήσουν το ακίνητό τους, αναθέτουν στην «Paff-Puff Company» να βρεί υποψήφιους πελάτες. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση και ενοικίαση ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες ή εμπορική χρήση (όπως διαμερίσματα, μεζονέτες, μονοκατοικίες, καταστήματα, αποθήκες κ.α.). Κάθε ακίνητο, που η «Paff-Puff Company» εμπορεύεται, έχει έναν κωδικό οποίος είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο, τη διεύθυνσή του (που αναλύεται περαιτέρω σε οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και πόλη), η επιφάνεια του ακινήτου (το εμβαδό δηλαδή ένας αριθμός που εκφράζει τ.μ.), και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται. Κάθε ακίνητο έχει επίσης μία προτεινόμενη τιμή πώλησης ή/και μία προτεινόμενη τιμή ενοικίασης ανάλογα με το αν αυτό διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση αντιστοίχως. Ένα ακίνητο μπορεί να διατήθεται μόνο για πώληση, μόνο για ενοικίαση ή για πώληση και ενοικίαση. Οι προτεινόμενες αυτές τιμές καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ενοικιάζεται, η τιμή ενοικίασης αναφέρεται στο χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Για κάθε ακίνητο, η εταιρεία διατηρεί πληροφορίες για το είδος του: αν είναι μεζονέτα, διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα, αποθήκη. Κάθε ακίνητο ανήκει σε ένα μόνο είδος, και κάθε είδος ακινήτου χαρακτηρίζεται μοναδικά από μία περιγραφή (π.χ. διαμέρισμα, μεζονέτα, κλπ) και τον αριθμό δωματίων (3, 4, 5 κλπ ). Η εταιρεία διαθέτει και υπαλλήλους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τον ΑΦΜ και τον αριθμό ΑΔΤ, το όνομά τους, την διεύθυνση κατοικίας τους, τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τον αριθμό του τηλεφώνου του γραφείου τους οι οποίοι διαχειρίζονται τα ακίνητα. Όλα τα ακίνητα της «Paff-Puff Company» πρέπει να επιβλέπονται/διαχειρίζονται από τους υπαλλήλους της. Ένας υπάλληλος μπορεί να διαχειρίζεται πολλά ακίνητα και κάθε ακίνητο επιτρέπεται να έχει το πολύ τρείς υπαλλήλους ως διαχειριστές. Για την προώθηση των πωλήσεων, η «Paff-Puff Company» διαφημίζει τα ακίνητα σε εφημερίδες (π.χ. Μικρές Αγγελίες). Μία διαφήμιση, που αφορά ένα μόνο ακίνητο, χαρακτηρίζεται από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσής της, την διάρκεια (σε ημέρες) της διαφήμισης και το κόστος της. Η «Paff-Puff Company» διατηρεί και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύονται οι διαφημίσεις της. Κάθε εφημερίδα προσδιορίζεται μοναδικά από το όνομά της. Μία διαφήμιση ενός ακινήτου μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές εφημερίδες και μία εφημερίδα μπορεί να δημοσιεύει πολλές διαφημίσεις ακινήτων.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, για τα οποία η εταιρεία «Paff-Puff Company» αναζητεί αγοραστές ή ενοικιαστές, μπορεί να είναι είτε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) είτε εταιρείες. Για όλους τους 6. Βρείτε το όνομα και

...

...

Download as:   txt (11 Kb)   pdf (91.2 Kb)   docx (11 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2011, 12). Paff-Puff Company Case (greece). AllBestEssays.com. Retrieved 12, 2011, from https://www.allbestessays.com/essay/Paff-Puff-Company-Case-greece/16736.html

"Paff-Puff Company Case (greece)" AllBestEssays.com. 12 2011. 2011. 12 2011 <https://www.allbestessays.com/essay/Paff-Puff-Company-Case-greece/16736.html>.

"Paff-Puff Company Case (greece)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 12 2011. Web. 12 2011. <https://www.allbestessays.com/essay/Paff-Puff-Company-Case-greece/16736.html>.

"Paff-Puff Company Case (greece)." AllBestEssays.com. 12, 2011. Accessed 12, 2011. https://www.allbestessays.com/essay/Paff-Puff-Company-Case-greece/16736.html.