AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Merkreclame Case (dutch)

Essay by   •  May 2, 2011  •  Case Study  •  2,615 Words (11 Pages)  •  2,759 Views

Essay Preview: Merkreclame Case (dutch)

Report this essay
Page 1 of 11

Merkreclame is reclame met als doel een merknaam meer bekendheid te laten verwerven.

Er wordt meestal niets gezegd over het eigenlijke product, alleen maar de merknaam is belangrijk, alsook het logo dat bij de merknaam hoort.

3 VOORBEELDEN

1) Marlboro

Hier is het zeer duidelijk dat het om merkreclame gaat. Er wordt absoluut niets gezegd over het eigenlijke product, er wordt alleen maar het woord Marlboro (in het wellom gekende lettertype) en een aansprekende afbeelding gebruikt.

De doelgroep omvat hier meer de avontuurlijkere kosmopolieten onder de consumenten.

2) Nike

Dit is een advertentie van Nike waar ook enkel gebruik gemaakt wordt van het gekende logo (de "swoosh"). Daarbij wordt ook de slagzin nogmaals weergegeven, naast een afbeelding van de bekende Engelse voetballer Wayne Rooney. Nike is hier geen reclame aan het maken voor een bepaald product, het bedrijf wil alleen maar meer merkbekendheid verwerven door een stervoetballer te koppelen aan hun slagzin en logo.

De doelgroep van deze advertentie zijn natuurlijk meer de sportievere mensen onder ons.

3) Coca-Cola

Bij deze reclame van gigant Coca-Cola wordt er ook enkel het logo gebruikt. Het is dus enkel een reclame om nogmaals het logo van Coca-Cola in het hoofd van de consument te prenten. De afbeelding wordt gebruikt als een aandachtstrekker om de consument zijn aandacht te grijpen, daarna ziet men het logo en weet men direct dat het een reclame is van Coca-Cola. De reclame heeft dus geen nut, buiten het feit dat het de merknaam Coca-Cola nog eens naar voren laat komen.

De doelgroep kan volgens mij het beste worden omschreven als de consumenten die frisdrank kopen.

Themareclame

Themareclame is reclame die als doel heeft een merk meer merkbekendheid te laten verwerven door het merk een positief imago te geven of het in een positieve sfeer te laten voorkomen. Het is een reclamesoort die meer oog heeft oog heeft voor de langere termijn en vaak als doel heeft het kwaliteitsniveau van het merk/bedrijf in de ogen van consument te verhogen.

3 VOORBEELDEN

WWF

Dit is een reclame rond het thema 'Global warming' (De opwarming van de aarde. Door die opwarming smelten er meer en meer ijskappen, dit is de natuurlijke woonplaats van ijsberen en die is nu aan het verdwijnen. WWF probeert met deze advertentie dit thema meer aan het licht te laten komen door het op een andere manier voor te stellen. Ze stellen de ijsbeer voor zoals wij een dakloze persoon meestal op straat zien zitten.

Zo probeert WWF ons duidelijk te maken dat dit hetzelfde is voor dieren als voor mensen die hun woonplaats kwijt geraken en laat het thema nogmaals aan het licht komen.

Met deze reclame proberen ze iedereen op te trommelen, WWF wil dus een zo groot mogelijke doelgroep aanspreken.

Coca-Cola

Hier wil Coca-Cola zich koppelen aan het thema Kerstmis. Ze willen dit doen omdat de periode van Kerstmis voor de meeste mensen een periode is van gelukzaligheid, plezier, familie, vrienden, lachen, warmte, ... En daar wil Coca-Cola natuurlijk ook deel van uitmaken. Ze willen laten blijken dat het merk ook in deze kerstsfeer thuis hoort en zo willen ze zich dan ook weer op een positieve manier positioneren tegenover de consument. Een ander voorbeeld is dan weer de tv-reclame met de Coca-Cola Christmas truck, die iedereen ook kent. Deze reclame is ook weer van hetzelfde principe.

Ze proberen met deze reclame iedereen aan te spreken, de bedoeling is gewoon om meer naambekendheid te creëren en Coca-Cola te associëren met een positieve sfeer.

Whirlpool

Dit zijn reclames voor huishoudtoestellen fabrikant Whirlpool. Zij hebben gekozen voor een volledige campagne rond de milieuvriendelijkheid van hun producten. Whirlpool wil zich met deze reclames in een positief dagbeeld stellen zodat de klant Whirlpool associeert met een milieuvriendelijke producent die zorg draagt voor de omgeving waar we in leven.

Op de eerste afbeelding ziet een T-shirt die op de aarde slaagt met daarop een groen, natuurlijk, onaangeroerd landschap. Hiermee willen ze uitbeelden dat hun wasmachine absoluut niet milieubelastend is, sterker zelfs, dat het zorg draagt voor het milieu. Zo staat het ook onderaan de reclame: 'It takes care of the environment'.

Op de tweede afbeelding ziet met een groen stuk taart met weer datzelfde groene landschap. Hiermee wil Whirlpool opnieuw duidelijk maken dat ook hun ovens niet vervuilend zijn voor het milieu.

Ze proberen met deze reclames de meer milieubewuste kopers aan te spreken.

Actiereclame

Actiereclame is reclame die als doel heeft de consument direct tot actie te laten overgaan. Deze soort reclame zet de consument aan om direct het product te kopen, onmiddellijk naar de winkel te gaan, ... Actiereclame is dus voor de producenten om de consumenten op korte termijn aan te spreken.

3 VOORBEELDEN

Coolcat

Coolcat, een Nederlands kledingswinkel, probeerde de consumenten zo snel mogelijk in hun nieuwe winkel te krijgen door de eerste 100 betalende klanten een gratis jeansbroek te schenken. Door deze zeer interessante actie hoopt men de nieuwe winkel zo snel mogelijk te laten vol lopen op een zeer korte termijn.

De doelgroep kan hier het beste worden omschreven als de modebewuste consumenten.

Autosalon

Dit is een banner voor op een website. Op de banner staat te lezen dat als men nu naar de website gaat van het autosalon, dat men aan een goedkopere prijs tickets kan bestellen. De reclame-banner zet dus direct aan tot actie. Men zet de consument aan om op korte termijn een bepaalde actie uit te voeren die tot een bepaald voordeel leidt, in dit geval goedkopere tickets De doelgroep omvat autoliefhebbers.

Telenet

Hier zet men de consument direct aan

...

...

Download as:   txt (16.6 Kb)   pdf (199.8 Kb)   docx (16.9 Kb)  
Continue for 10 more pages »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2011, 05). Merkreclame Case (dutch). AllBestEssays.com. Retrieved 05, 2011, from https://www.allbestessays.com/essay/Merkreclame-Case-dutch/1069.html

"Merkreclame Case (dutch)" AllBestEssays.com. 05 2011. 2011. 05 2011 <https://www.allbestessays.com/essay/Merkreclame-Case-dutch/1069.html>.

"Merkreclame Case (dutch)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 05 2011. Web. 05 2011. <https://www.allbestessays.com/essay/Merkreclame-Case-dutch/1069.html>.

"Merkreclame Case (dutch)." AllBestEssays.com. 05, 2011. Accessed 05, 2011. https://www.allbestessays.com/essay/Merkreclame-Case-dutch/1069.html.