AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Perbualan Antara Penjual Dengan Pembeli (malay)

Essay by   •  September 21, 2011  •  Essay  •  323 Words (2 Pages)  •  1,937 Views

Essay Preview: Perbualan Antara Penjual Dengan Pembeli (malay)

Report this essay
Page 1 of 2

Perbualan antara penjual dengan pembeli:

Selamat pagi, puan! Puan mahu membeli apa hari ini? Saya ada ikan tenggiri (mackerel), sangat segar dan yang baik untuk membuat otak-otak atau ikan assam pedas!

Selamat pagi mak cik! Saya mahu memasak kari kepala ikan untuk keluarga saya malam ini. Ikan tenggiri terlalu kecil. Adakah awak mempunyai jenis lain ikan?

Ikan ini tidak kecil, Puan. <joking> Puan mencari kerapu pertang (Giant grouper)? Ha ha, saya pun ada kerapu tompok awan (Cloudy grouper). Puan, sila menengok...

Hmm.. <point>Ikan kerapu ini ada mata merah, tak segar. <point>Ah, ikan kerapu ini mempunyai mata yang terang dan yang jelas. Saya mahu ini ikan kerapu. <look around at other fishes>

Baik! Saya pek ikan ini untuk Puan. Puan hari ini, saya juga ada salmon, boleh membuat salmon bakar!

Anak lelaki saya sukai salmon. Berapa harga kerapu dan salmon? Murah tak? Kalau murah, saya membeli kedua-dua.

Untuk Puan, sudah tentu murah! Untuk kedua-dua dua belas dolar sahaja

Baiklah. Sila menolong saya pek dalam 2 beg. Terima kasih.

Perbualan antara penjual dengan pembeli:

Selamat pagi, puan! Puan mahu membeli apa hari ini? Saya ada ikan tenggiri (mackerel), sangat segar dan yang baik untuk membuat otak-otak atau ikan assam pedas!

Selamat pagi mak cik! Saya mahu memasak kari kepala ikan untuk keluarga saya malam ini. Ikan tenggiri terlalu kecil. Adakah awak mempunyai jenis lain ikan?

Ikan ini tidak kecil, Puan. <joking> Puan mencari kerapu pertang (Giant grouper)? Ha ha, saya pun ada kerapu tompok awan (Cloudy grouper). Puan, sila menengok...

Hmm.. <point>Ikan kerapu ini ada mata merah, tak segar. <point>Ah, ikan kerapu ini mempunyai mata yang terang dan yang jelas. Saya mahu ini ikan kerapu. <look around at other fishes>

Baik! Saya pek ikan ini untuk Puan. Puan hari ini, saya juga ada salmon, boleh membuat salmon bakar!

Anak lelaki saya sukai salmon. Berapa harga kerapu dan salmon? Murah tak? Kalau murah, saya membeli kedua-dua.

Untuk Puan, sudah tentu murah! Untuk kedua-dua dua belas dolar sahaja

Baiklah. Sila menolong saya pek dalam 2 beg. Terima kasih.

...

...

Download as:   txt (2.1 Kb)   pdf (51.3 Kb)   docx (9.1 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2011, 09). Perbualan Antara Penjual Dengan Pembeli (malay). AllBestEssays.com. Retrieved 09, 2011, from https://www.allbestessays.com/essay/Perbualan-Antara-Penjual-Dengan-Pembeli-malay/10707.html

"Perbualan Antara Penjual Dengan Pembeli (malay)" AllBestEssays.com. 09 2011. 2011. 09 2011 <https://www.allbestessays.com/essay/Perbualan-Antara-Penjual-Dengan-Pembeli-malay/10707.html>.

"Perbualan Antara Penjual Dengan Pembeli (malay)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 09 2011. Web. 09 2011. <https://www.allbestessays.com/essay/Perbualan-Antara-Penjual-Dengan-Pembeli-malay/10707.html>.

"Perbualan Antara Penjual Dengan Pembeli (malay)." AllBestEssays.com. 09, 2011. Accessed 09, 2011. https://www.allbestessays.com/essay/Perbualan-Antara-Penjual-Dengan-Pembeli-malay/10707.html.